Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub

Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub

Innkalling til årsmøte 26.03

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 24. Feb 2020

Vennligst se vedlagt innkalling og forslags-skjema.


Årsmøte avholdes den 26. mars klokken 18:00 i klubbhuset.


innkalling-til-arsmote-2020.pdf

forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx


0 Kommentar

Informasjon uke 43

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 22. Okt 2019

Det begynner å nærme seg innflytting i egen hall. Halleier holder tidsskjema, overtakelse 1. November. Isen vil først være klar for trening i slutten av uke 45 og vil være forbeholdt de lag som spiller serie. Lørdag 9. november har vi første hjemmekamp for A-laget.  

Innkjøring av systemer og lignende kan kreve lengre tid enn antatt og de offisielle treningstider for TOIK vil først være gjeldende i uke 46. Alle lagledere /trenere vil bli oppdatert på treningssituasjonen og gi tilbakemelding til spillere/foreldre. Vi får tilbakemelding fra halleier på progresjonen daglig og den ser lovende ut. Vi har de samme treningstider på Brunstad frem til Tønsberg Ishall er åpen for trening.

Se: Istider høst2019.pdf

Trenings-kontingent:

Blir sendt ut til spillere uke 43. Halv kontingent nå- resterende i Januar 2020. (styrevedtak)

Dugnad før oppstart:

Dugnad vil bli iverksatt og alle lag får oppgaver som de får tildelt av lagleder. Vi har et nytt lagerrom hvor det skal bygges lag-skap osv. Oppgavene er mange, og vi trenger god hjelp til mye.

Tidspunkt: 4-8 November, uke 45.

Tørkeskap for oppbevaring:

Vi har ikke samme mulighet som tidligere for de eldre spillerne å kunne oppbevare treningstøy i garderobe. Alle garderober skal ryddes ut etter bruk. Vi har fått tildelt skap og disse vil være forbeholdt de eldre lagene, U15-U18. 

Det vil være en årlig leiekostnad for dette i størrelsesorden 300-500kr.

 

Mvh

Styret


0 Kommentar

Informasjon fra styret

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 18. Okt 2019

Hei alle,


Det har blitt arbeidet med mange saker før sesongåpning i hallen. Hektisk møtevirksomhet for mange hvor det har vært vanskelig å gi konstruktive tilbakemeldinger til medlemmer pga. uavklarte nødvendige prosesser.


Det viktigste er, tidsfrister holdes fra halleier (Tønsberg Kommune) og det arbeides for at vi har is i løpet av uke 45.


Vi vil i løpet av helgen gi alle et svar på treningstider for alle lag i tillegg til nyttig informasjon med hensyn til garderober, lager, leie av skap til oppbevaring osv


Første Hjemmekamp for A-laget gjennomføres etter oppsatt program, lørdag 9.nov.


mvh


Styret TOIK


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 2. Mar 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb torsdag 28. mars 2019 kl 18.00 i VIP'en/Klubbhuset. 

Eventuelle saker må meldes til styret snarest og senest innen 14. mars 2019. Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet ved å kontakte styret.


0 Kommentar

Viktig informasjon til våre medlemmer

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 22. Jan 2019

Til alle medlemmer i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb.

Den siste tiden har vært preget av mange forhold og hendelser som har innvirkning på klubben vår. Vi ønsker her å gi en kort oppsummering om hvilke prosesser som pågår og også beslutninger som har blitt fattet på grunnlag av disse. Vi vil presisere at vi i liten eller ingen grad har påvirkningskraft på disse forholdene, men forsøker etter beste evne å styre klubben vår på en slik måte at den blir minst mulig skadelidende.


Les hele informasjonsskrivet her:
Januar 2019 informasjon til medlemmer.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline