Div Info om ishallen  2017/18


Serieoppsett som er kommet og lagt inn: 

  • 1-div


Turneringer:

TT Kunstløp - Turneringer er lagt inn

Oldboys - x

BTV U8-U10 - x


Utleietakster idrett- og kulturanlegg i Tønsberg kommune - 2017

Økning i pris fra 2016-2017 = 2,5 % der annet ikke fremkommer.


Priser pr time

Fasilitet1. Innenbys2. Utenbys3. Bedrifter4. Kommersielle
Ishall 60x30mKr 536Kr 870Kr 1 496Kr 1 664

Generelt ved leie av idrettsanlegg i Tønsberg:


Prisene er i tidsrommet kl. 06:00-23:00, ved utleie i tiden kl. 23.00 – kl. 06.00,
samt på høytidsdager, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften, økes alle satser med 100%.

-  All trening/møter/øvelser i kommunens haller på hverdager (mandag-fredag) for barn
og unge under 19 år er gratis for innenbys foreninger.

- Tid til fast trening/møter/øvelse i helger vurderes i hvert tilfelle.

- Forenings aktivitet for grupper over 19 år betaler 50% av innenbystakst på ukedager.

- Bedriftsidrettslag betaler lavest takst for trening på ukedager.

- Arrangementer i helger og høytidsdager skal alle betale for.

- Ved utleie til messer, konserter, utstillinger etc. har administrasjonen fullmakt til å

inngå spesielle leiekontrakter.
- All overnatting i kommunale bygg, faktureres etter faktiske utgifter. Det signeres egen

kontrakt. Veiledende sats for overnattingshelg på skoler for lokale lag og foreninger er
kr 6 367,-.

- Kostnader ved utrykninger av vaktpersonell ved ”falsk alarm” eller ikke låste/lukkede

vinduer/dører, belastes leietaker.
Prisene er oppgitt per time dette inkluderer også oppringing av evt. nødvendig utstyr.
Tønsberg ishall er en time inkl. kjøring av isen med mindre annet er avtalt. Leietaker er selv
ansvarlig for å kjøre isen etter økta, hvis ikke annet er avtalt. Det er forventet 15 min kjøring
av isen. Det er kun lov til å kjøre is hvis du har kompetansebevis og kjørt opp med BydriftMvh Ivan Holm /Tønsberg Istidfordler

tonsbergistid@gmail.com

Levert av IdrettenOnline