Innkalling til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde 2022

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 3. Mar 2022

Vedlagt ligger innkalling og forlsagsmal til årsmøtet for 2022

Innkalling.pdf

Forslagsmal.pdfAll aktivitet innstilt fra 15. desember til nyttår!

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 15. Des 2021


I går ble det sendt ut en forespørsel til samtlige ungdomslag i Bredde om man ønsket å fortsette treninger eller ikke, da i forhold til annonserte bestemmelser fra sentrale myndigheter som åpnet for å fortsette treninger for barn og unge.

Vi i klubbens styre var som nevnt i tvil om hva som var den mest hensiktsmessige beslutning ift videre aktivitet i gjeldende Covid-situasjon. Vi takker for rask respons og alle innspillene fra lagene. Grovt sett kan man si at klubben var delt i to når det gjelder enten å fortsette treninger eller å stenge ned.

Styret har i kveld foretatt en ny vurdering og prøvd å se på alle forhold som spiller inn på både klubbens aktiviteter og det enkeltes medlems situasjon, spesielt viktigheten av at barn har aktiviteter å drive med i denne vanskelige tiden.

Etter en totalvurdering har styret besluttet å innstille all aktivitet i Tønsberg Ishall gjeldende fra 15. desember frem til nyttår.

Dette var en meget vanskelig beslutning å ta, men risikoen med å fortsette ble av et samlet styre ansett for å være for stor. Som nevnt i går, så har klubben medlemmer spredt over et stort geografisk område, fra flere kommuner og lokalmiljøer, og vi ønsker ikke å utsette den enkelte for eventuelle konsekvenser som en smittesituasjon kan medføre både ift julefeiringen og for den enkelte med familie. I tillegg mener vi at vi i TOIK også samfunnsmessig må bidra med det vi kan for å stanse den pågående og raskt voksende smittespredningen.

Vi vet at det mest sannsynlig er et delt syn på denne beslutningen, men vi mener bestemt at vi har fattet en beslutning som er den beste for både fellesskapet og den enkelte.

Som kjent så har Regjeringen ilagt restriksjoner for en periode frem til 11. januar. Men så sant ikke situasjonen endres og eventuelle nye restriksjoner innføres, så vil styret foreta en ny vurdering før nyttår og vurdere situasjonen på nytt med tanke på eventuell oppstart av aktiviteten igjen i begynnelsen av det nye året.

Samtidig vil vi oppfordre alle medlemmer til å benytte andre relevante muligheter for aktivitet, herunder ute-isen på stadion som åpner kommende helg. (Merk at det er et arrangement der førstkommende helg.)

Styret håper på en forståelse for den beslutning som har blitt fattet, og at nåværende smittesituasjon bedres i løpet av de kommende uker, slik at vi igjen så snart som mulig kan gå tilbake til normalt aktivitetsnivå i klubben.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Styreleder Anders B. Gundersen, mobil 920 44 905.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle i TOIK en God Jul og håper vi igjen snart kan møtes i ishallen.

Styret i TOIK.
Alle har et ansvar

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 16. Nov 2021

Etter en fin kamphelg med langveisfarende gjester, U8 maskoter og Fenrisulven i hallen vår, skulle man tro at det var unødvendig å komme med denne informasjonen. 

Vi minner om at vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering, dette gjelder alle. Vi skal behandle alle med respekt. Spillere, dommere, publikum, frivillige, supportere, barn, voksne, gamle og nye, og gjester i hallen, skal behandles med toleranse, respekt og føle seg velkommen. Tilbakemeldingene etter helgens kamper er at enkelte på tribunen går til personangrep på enkelte spillere, roper ut mye stygt og respektløst som går langt over grensene på hva som er akseptabelt.

Understreker at Tønsberg og omegn ishockeyklubb har nulltoleranse for dette, og forventer at sånn type oppførsel ikke gjentar seg. Det vil bli slått hardt ned på om det skjer igjen.

Marita Berntsen- StyretNy utstyrsleverandør

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 4. Jul 2021

Tønsberg & Omegn Ishockeyklubb kan i dag meddele at vi har inngått avtale med ny utstyrsleverandør.

Den nye leverandøren er BAUER HOCKEY

Denne avtalen er inngått for hele klubben, ikke bare A-laget. Vi er glade for at BAUER ønsket et samarbeid med oss.Påminnelse - årsmøtet i TOiK

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 19. Apr 2021

Det vises til innkalling til digitalt årsmøte 22. april 2021 kl 19.00 på Teams (Innkalling til digitalt arsmote 220421.pdf). 

Styret ber om at forslag og kommentarer til sakslisten/saksdokumenter så langt det er mulig sendes inn på forhånd. Det vil f.eks. være spørsmål til sakslisten, spørsmål til gjennomføring, evt. forslag til annen dirigent, evt. benkeforslag som vil gjøre hemmelig votering nødvendig. Spørsmål sendes på e-post til toikbredde.midler@gmail.com.

Under er lenken til selve møtet. Vi ber om at de påmeldte er tidlig ute med å logge seg på. Man vil måtte vente på å bli "sluppet inn" i selve møtet. Det vil bli en kort gjennomgang av "kjøreregler" før oppstart av selve årsmøtet, inkl hvordan man stemmer, antall stemmeberettigede osv. Har du spørsmål i denne forbindelse ber vi om at disse gjerne sendes inn på forhånd som nevnt over til e-post toikbredde.midler@gmail.com.
Styret i TOIK