All aktivitet innstilt fra 15. desember til nyttår!

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 15. Des 2021


I går ble det sendt ut en forespørsel til samtlige ungdomslag i Bredde om man ønsket å fortsette treninger eller ikke, da i forhold til annonserte bestemmelser fra sentrale myndigheter som åpnet for å fortsette treninger for barn og unge.

Vi i klubbens styre var som nevnt i tvil om hva som var den mest hensiktsmessige beslutning ift videre aktivitet i gjeldende Covid-situasjon. Vi takker for rask respons og alle innspillene fra lagene. Grovt sett kan man si at klubben var delt i to når det gjelder enten å fortsette treninger eller å stenge ned.

Styret har i kveld foretatt en ny vurdering og prøvd å se på alle forhold som spiller inn på både klubbens aktiviteter og det enkeltes medlems situasjon, spesielt viktigheten av at barn har aktiviteter å drive med i denne vanskelige tiden.

Etter en totalvurdering har styret besluttet å innstille all aktivitet i Tønsberg Ishall gjeldende fra 15. desember frem til nyttår.

Dette var en meget vanskelig beslutning å ta, men risikoen med å fortsette ble av et samlet styre ansett for å være for stor. Som nevnt i går, så har klubben medlemmer spredt over et stort geografisk område, fra flere kommuner og lokalmiljøer, og vi ønsker ikke å utsette den enkelte for eventuelle konsekvenser som en smittesituasjon kan medføre både ift julefeiringen og for den enkelte med familie. I tillegg mener vi at vi i TOIK også samfunnsmessig må bidra med det vi kan for å stanse den pågående og raskt voksende smittespredningen.

Vi vet at det mest sannsynlig er et delt syn på denne beslutningen, men vi mener bestemt at vi har fattet en beslutning som er den beste for både fellesskapet og den enkelte.

Som kjent så har Regjeringen ilagt restriksjoner for en periode frem til 11. januar. Men så sant ikke situasjonen endres og eventuelle nye restriksjoner innføres, så vil styret foreta en ny vurdering før nyttår og vurdere situasjonen på nytt med tanke på eventuell oppstart av aktiviteten igjen i begynnelsen av det nye året.

Samtidig vil vi oppfordre alle medlemmer til å benytte andre relevante muligheter for aktivitet, herunder ute-isen på stadion som åpner kommende helg. (Merk at det er et arrangement der førstkommende helg.)

Styret håper på en forståelse for den beslutning som har blitt fattet, og at nåværende smittesituasjon bedres i løpet av de kommende uker, slik at vi igjen så snart som mulig kan gå tilbake til normalt aktivitetsnivå i klubben.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Styreleder Anders B. Gundersen, mobil 920 44 905.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle i TOIK en God Jul og håper vi igjen snart kan møtes i ishallen.

Styret i TOIK.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.