All bestilling av istid gjøres nå hos kommunen. Alle spørsmål angående leie av ishall må gå via kommunen. Det gjelder Åpen ishall også. Tonsbergistid@gmail.com brukes nå bare til seriekamper.


For oversikt over åpen hall, se:

http://www.toik.no/blog/post/151832/apen-hall---tonsberg-ishall?ispage=true